Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest hardship clasues? Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości. Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze. Zwrot ten ma tradycje anglosaskie. Przykładowe użycie pojęcia: W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie […]

Shortfall: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Shortfall? Sformułowanie shortfall w języku biznesu – ale i polityki – oznacza także dziurę (np. budżetową), lub – bardziej generalnie – brak, niedobór. W tematyce restrukturyzacyjnej może to być użyte np. w kontekście braku środków na spłatę wierzycieli. (Czytaj także: DCF: definicja). Przykładowe użycie pojęcia Shortfall Przykładowe zastosowanie to np. pytanie postawione […]

DCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DCF? Żargonowym skrótem często używanym nie tylko w tematach restrukturyzacyjnych, ale również w finansach i wycenach jest DCF. Skrót ten oznacza discounted cash flow, czyli metodę wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych. Samo pojęcie cash flow już definiowaliśmy na blogu. Przykładowe użycie pojęcia Przykładowe użycie to np. pytanie: „Ok, mamy wycenę metodą zdyskontowanych zysków, […]

Fulcrum claim: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Fulcrum claim? Kolejny zwrot mający znaczenie głównie w przypadku restrukturyzacji, to fulcrum claim. Wyrażenie to dosłownie oznacza z angielskiego wierzytelność podpierającą, gdyż samo „fulcrum” to punkt podparcia, lub środek podparcia. W praktyce odnosi się to do wierzytelności, która decyduje o przyjęciu lub nie układu – i stąd popularność tego zwrotu właśnie w […]

Free float: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Wiele z restrukturyzowanych podmiotów to spółki akcyjne, a zdarzają się także – wydaje się, że coraz częściej – spółki publiczne. Co to jest Free float? Dla nich może być użyteczne w rozmowach i w żargonie restrukturyzacyjnym sformułowanie free float, czyli akcje w wolnym obrocie.(Czytaj także: DStI: definicja). Przykładowe użycie pojęcia: Przykładowe użycie to chociażby stwierdzenie: […]

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DStI? Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia. W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej podmiotu. (Czytaj także: FPA: definicja). Przykładowe użycie pojęcia DStI Przykładowe użycie to chociażby uwaga: „Musimy pilnować wskaźnika DStI […]

FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest FPA? Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA. Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko. Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki planom Komisji Nadzoru Finansowego do opublikowania dokumentu o nazwie „Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”. […]

BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest BEPS? BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także: NPL: definicja). Przykładowe użycie pojęcia BEPS Przykładowe użycie to np. stwierdzenie dyrektora: „Musimy bronić się przed wykazaniem, że korzystamy […]

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest LtV? Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w grudniu 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. (Czytaj także: Incremental facility: definicja). Przykładowe użycie pojęcia LtV Wyrażenie to […]

Incremental facility: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Incremental facility? W umowach kredytowych czasami można znaleźć mechanizm uruchomienia dodatkowego finansowania, zwany z angielska: incremental facility, czyli dość dosłownie instrument przyrostowy. W kontekście restrukturyzacyjnym to wyrażenie może być wykorzystane np. jako element negocjacji z instytucjami finansowymi, które być może będą chętniej godziły się na finansowanie podmiotów w restrukturyzacji, oczywiście przy zapewnieniu […]