Klauzula MAC: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

29 stycznia, 2021

Co to jest Klauzula MAC?

W dobie koronawirusa, coraz więcej osób zastanawia się nad stosowaniem instytucji rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków. Czy jest to jednak jedyny sposób, gdy przykładowo parametry finansowe inwestycji drastycznie spadły?

Otóż nie, gdyż często w transakcjach powołuje się klauzulę MAC – czyli Material Adverse Change. Co ona oznacza?

Klauzula MAC to w tłumaczeniu istotna niekorzystna zmiana, czyli w pewnym uproszczeniu sytuacja uprawniająca inwestora do dyskontynuacji inwestycji, gdy wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny i negatywny wpływają na działalność, majątek lub wyniki finansowe innego podmiotu.

Przykładowe użycie pojęcia Klauzula MAC

Choć klauzulę MAC z reguły wpisuje się do transakcji M&A, to można znaleźć przykłady jej użycia w transakcjach na distressed assets lub z elementem upadłościowo-restrukturyzacyjnym.

Przykładowe użycie, to np. stwierdzenie w toku negocjacji: „Musimy się dodatkowo zabezpieczyć na wypadek pogorszenia waszej sytuacji finansowej, nie będziemy wlewali do studni bez dna, a zatem wpisujemy do umowy MAC”.

Najnowsze wpisy

Archiwa