Propozycja dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego – czy Polskę czeka kolejna rewolucja w przepisach?

5 grudnia, 2023

W dniu 07.12.2023 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego. Wśród poruszanej tematyki są kwestie związane z pre-packiem, śledzeniem aktywów, radami wierzycieli czy też czynnościami bezskutecznymi. Nasi prawnicy – mec. Paweł Kuglarz oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – analizują pierwszy draft projektu nowej Dyrektywy, wstępnie oceniając jak może ona wpłynąć na prawo polskie.

Najnowsze wpisy

Archiwa