Aktualności

Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego Klienta kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ (częściowy) naszego Klienta – spółki z branży budownictwa inżynieryjnego. Postanowienie to jest prawomocne. Postępowanie toczyło się jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o […]

Artykuł w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 28 [2/2022]

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny – nr 28 [2/2022] ukazał się artykuł mec. Pawła Kuglarza oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. nt. Odpowiedzialność menedżerów w sytuacji niewypłacalności spółki w kontekście prawa holdingowego. Artykuł omawia zasady odpowiedzialności członków zarządów w sytuacjach niewypłacalnościowych po wejściu w życie zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych dot. prawa […]

Kancelaria szkoli jeden z wiodących Banków w Polsce w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i KRZ

  

Z przyjemnością informujemy, że wspólnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili kompleksowe szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz praktycznych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych – dla jednego z wiodących Banków Polsce. Szkolenie odbyło się stacjonarnie i objęło […]

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu likwidacyjnego

  

Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 15.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii z branży wytwórstwa, handlu i dystrybucji artykułami spożywczymi. Postanowienie to jest prawomocne. Sprawa jest o tyle interesująca, iż był to jeden z pierwszych w Polsce układów likwidacyjnych polegających na sprzedaży przez dłużnika nieruchomości pod nadzorem […]

Pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu w PZU 2.0

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 02.05.2022 r. zatwierdził układ spółki z branży dystrybucji i produkcji żywności. Funkcję nadzorcy układu w tym postępowaniu pełniła spółka Alerion sp. z o.o., której członkami Zarządu są radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej […]

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu BADURA S.A.

  

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prawomocnie stwierdził wykonanie układu w sprawie BADURA S.A., gdzie zarządcą, a następnie nadzorcą wykonania układu była spółka Alerion sp. z o.o. Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z […]

Mec. Karol Tatara wziął udział w 154-tej Konferencji podatkowej

  

W dniu 09.05.2022 r., mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny wziął udział w 154. Konferencji podatkowej, i przedstawił referat pt. Aspekt podatkowy planu podziału w postępowaniu upadłościowym. Cała Konferencja dotyczyła problematyki: Podatki a postępowanie upadłościowe – rzeczywistość znana i nieznana, oraz zgromadziła online ponad 200 uczestników. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Szkolenie prawników naszej kancelarii dla OIRP Kraków

  

W dniu 20.04.2022 r. prawnicy naszej Kancelarii – Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzą dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie szkolenie z nowego postępowania o zatwierdzenie układu, planowanych zmian w prawie restrukturyzacyjnym oraz regulacjach Krajowego Rejestru Zadłużonych. Więcej informacji i zapisy […]

Mec. Karol Tatara przeprowadził szkolenie o nowym PZU

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 06.04.2022 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny wziął udział w charakterze prelegenta w szkoleniu Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – Aspekty Praktyczne – organizowanym on-line przez Golden Solutions. W swoim wystąpieniu mec. Tatara skupił się na omówieniu nowego postępowania o zatwierdzenie układu (w wersji z […]

Kancelaria wyróżniona w Rankingu Forbes Najlepsze Kancelarie 2022

  

Z dumą informujemy, że w Rankingu Najlepsze Kancelarie 2022, organizowanym przez magazyn Forbes i firmę Statista, nasza Kancelaria została wyróżniona w kategorii: Niewypłacalność i Restrukturyzacja. Dziękujemy innym prawnikom i kancelariom za głosy i zaufanie, jakim nas darzycie. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a z Rankingiem można zapoznać się na stronach: Forbes.