Stwierdzenie wykonania układu Klienta Kancelarii

on

Z dumą informujemy, że w dniu 15.02.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu Klienta Kancelarii – spółki z branży nieruchomościowej.

Układ miał charakter likwidacyjny i polegał na sprzedaży nieruchomości na rzecz wskazanego w układzie nabywcy, za wskazaną cenę i za zgodą wierzyciela hipotecznego – banku zagranicznego.

Wcześniejsze próby sprzedaży nieruchomości w tym w trybie egzekucji komorniczej i postępowania upadłościowego były nieskuteczne i dopiero zastosowanie instytucji układu likwidacyjnego w ramach PzU umożliwiło sprzedaż nieruchomości, zaspokojenie banku jako głównego wierzyciela i uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przy zapewnieniu bezpieczeństwa dla zarządu.

W projekt byli zaangażowani mec. Maciej Knopek oraz mec. Angelika Kaczmarek.

aktualnosci