Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii – przedsiębiorcy z branży IT

on

Z radością informujemy, że Sąd Upadłościowo-Restrukturyzacyjny w Krakowie prawomocnie zatwierdził układ Klienta Kancelarii – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w branży IT, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. 

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wszczęte wobec Klienta w trakcie prowadzonego z inicjatywy jednego z wierzycieli postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje układowe przewidywały m.in. współpracę wierzyciela z Dłużnikiem, mającą na celu niedopuszczenie do uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu Klienta prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe poskutkowało cofnięciem ww. wniosku przez wierzyciela i umożliwiło Klientowi dalsze niezachwiane prowadzenie działalności.

Sprawę prowadzili mec. Maciej Knopek – radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i wspólnik Kancelarii oraz mec. Angelika Kaczmarek – aplikantka radcowska.

Funkcję nadzorcy układu pełniła spółka Alerion sp. z o.o.

aktualnosci