Aktualności

Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii

  

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził niedawno prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii z branży doradczej oraz usług w obszarze HR i opieki medycznej. Dodatkowo, spółka Alerion pełniła funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Podkreślenia wymaga, że było to jedno z pierwszych postępowań […]

Artykuły Prawników Kancelarii w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 29 [3/2022]

  

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (29 [3/2022]), znajdą Państwo artykuł Prawników naszej Kancelarii – mec. Tadeusza Grzesiaka – wspólnika, radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego, a także mec. Łukasza Treli – radcy prawnego pt. Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu o zmianę układu. Ponadto, w tym samym numerze dzielimy się z Czytelnikami dwujęzyczną wersją […]

Mec. Tatara przeprowadzi szkolenie 05.10.2022 r. nt. wdrożenia Dyrektywy 2019/1023

  

Mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny poprowadzi w dniu 05.10.2022 r. szkolenie pt. Kluczowe planowane zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym w ramach implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy – podczas szkolenia pod auspicjami Golden Solutions. Szkolenie odbędzie się hybrydowo, a więcej szczegółów i zapisy na stronie.

Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego Klienta kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ (częściowy) naszego Klienta – spółki z branży budownictwa inżynieryjnego. Postanowienie to jest prawomocne. Postępowanie toczyło się jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.06.2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o […]

Artykuł w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 28 [2/2022]

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny – nr 28 [2/2022] ukazał się artykuł mec. Pawła Kuglarza oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. nt. Odpowiedzialność menedżerów w sytuacji niewypłacalności spółki w kontekście prawa holdingowego. Artykuł omawia zasady odpowiedzialności członków zarządów w sytuacjach niewypłacalnościowych po wejściu w życie zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych dot. prawa […]

Kancelaria szkoli jeden z wiodących Banków w Polsce w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i KRZ

  

Z przyjemnością informujemy, że wspólnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili kompleksowe szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz praktycznych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych – dla jednego z wiodących Banków Polsce. Szkolenie odbyło się stacjonarnie i objęło […]

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu likwidacyjnego

  

Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 15.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii z branży wytwórstwa, handlu i dystrybucji artykułami spożywczymi. Postanowienie to jest prawomocne. Sprawa jest o tyle interesująca, iż był to jeden z pierwszych w Polsce układów likwidacyjnych polegających na sprzedaży przez dłużnika nieruchomości pod nadzorem […]

Pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu w PZU 2.0

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 02.05.2022 r. zatwierdził układ spółki z branży dystrybucji i produkcji żywności. Funkcję nadzorcy układu w tym postępowaniu pełniła spółka Alerion sp. z o.o., której członkami Zarządu są radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej […]

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu BADURA S.A.

  

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prawomocnie stwierdził wykonanie układu w sprawie BADURA S.A., gdzie zarządcą, a następnie nadzorcą wykonania układu była spółka Alerion sp. z o.o. Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z […]

Mec. Karol Tatara wziął udział w 154-tej Konferencji podatkowej

  

W dniu 09.05.2022 r., mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny wziął udział w 154. Konferencji podatkowej, i przedstawił referat pt. Aspekt podatkowy planu podziału w postępowaniu upadłościowym. Cała Konferencja dotyczyła problematyki: Podatki a postępowanie upadłościowe – rzeczywistość znana i nieznana, oraz zgromadziła online ponad 200 uczestników. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!