Układ Klienta Kancelarii z odsetkami od wierzytelności układowych

on

Niedawno Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ Klienta Kancelarii.

Ciekawostką w sprawie było przyznanie bankom odsetek od rat układowych.

Sprawę prowadziła mec. Anna Czarnota – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, z pomocą mec. Marka Anuszewskiego – radcy prawnego.

aktualnosci