Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii

on

Informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prawomocnie zatwierdził niedawno układ Klienta Kancelarii – spółki A. Blikle sp. z o.o.

Cały proces restrukturyzacji był długotrwały i złożony, gdyż otwarcie postępowania nastąpiło w listopadzie 2020, a w jego sprawne przeprowadzenie było zaangażowanych ponad 100 wierzycieli.

Układ, przyjęty większością 92,15% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli w ramach przyspieszonego postępowania układowego, zakładał częściową spłatę wierzytelności, a także – w przypadku pożyczkodawców spółki – konwersję wierzytelności na udziały, co daje szansę na udaną restrukturyzację spółki z dużymi tradycjami i rozpoznawalnością na rynku.

W projekt zaangażowana była mec. Anna Czarnota – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Klientowi gratulujemy, oraz trzymamy kciuki za pomyślne wykonanie układu!

Nadzorcą wykonania układu jest spółka Alerion sp. z o.o.

aktualnosci