Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii

on

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził niedawno prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii z branży doradczej oraz usług w obszarze HR i opieki medycznej.

Dodatkowo, spółka Alerion pełniła funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Podkreślenia wymaga, że było to jedno z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu prowadzonych w całości w systemie KRZ, oraz jedno z pierwszych, gdzie prawomocnie zatwierdzono układ.

Na uwagę zasługuje skorzystanie z instytucji układu częściowego, oraz okoliczność, że wszyscy wierzyciele objęci układem zagłosowali za jego przyjęciem.

Także Sąd zatwierdzający układ nie miał wątpliwości co do jego pełnej zgodności z prawem, a w tym również w odniesieniu do kryteriów wyodrębnienia wierzycieli. W projekt są zaangażowani mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, mec. Miłosz Nykiel – radca prawny oraz Angelika Kaczmarek – aplikantka radcowska.

aktualnosci