Prawomocne stwierdzenie wykonania układu likwidacyjnego

on

Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 15.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii z branży wytwórstwa, handlu i dystrybucji artykułami spożywczymi.

Postanowienie to jest prawomocne.

Sprawa jest o tyle interesująca, iż był to jeden z pierwszych w Polsce układów likwidacyjnych polegających na sprzedaży przez dłużnika nieruchomości pod nadzorem nadzorcy wykonania układu (spółki Alerion sp. z o.o.) i przy aktywnej postawie wierzyciela – banku (który każdorazowo wyrażał zgodę na wykreślenie hipotek obciążających sprzedawane w układzie nieruchomości), oraz na przejęciu ruchomości dłużnika przez wierzyciela w ramach rozliczenie wierzytelności.

Na podkreślenie zasługuje szybki czas zakończenia likwidacji i uzyskanie możliwie najwyższych cen sprzedaży, dzięki czemu układ likwidacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być interesującą alternatywą dla upadłości.

Ze strony Kancelarii projekt prowadził mec. Tadeusz Grzesiak przy wsparciu mec. Macieja Knopka (jako reprezentanta nadzorcy układu) oraz aplikantki radcowskiej Sylwii Jaracz.

aktualnosci