Udział prawnika naszej kancelarii w warsztatach YANIL w Dublinie 01/03/2022

on

Prawnik naszej Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. weźmie udział w dniu 01.03.2022 r. w warsztatach YANIL – Younger Academics Network on Insolvency Law na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Dublinie.

W czasie warsztatów, odbywających się pod auspicjami INSOL Europe, Mateusz przedstawi referat pt. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne jako pierwowzór dla wdrożenia Dyrektywy 2019/1023 w Polsce.

aktualnosci