Wypowiedź mec. Karola Tatary dla Pulsu Biznesu dot. UPR i KRZ

on

W Pulsie Biznesu z dnia 13.05.2021 r. znajdą Państwo artykuł red. Sylwii Wedziuk na temat kolejnego odroczenia wejścia w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych: Przerwa w uproszczonej restrukturyzacji.

Cytowany w artykule mec. Karol Tatara wskazuje, że oznacza to również – w przypadku braku stosownej interwencji ustawodawcy – przerwę w funkcjonowaniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które można otworzyć do 30 czerwca, a nowelizacja Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadzająca UPR na stałe, poprzez modyfikację postępowania o zatwierdzenie układu, wejdzie w życie 1 grudnia 2021 r.

Mec. Tatara zwraca także uwagę, że celowe są poprawki w Polityce Nowej Szansy, a w tym zwłaszcza odejście od stosowania w tych postępowaniach przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zasad i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosowne pomysły w powyższym przedmiocie złożyły w toku prac legislacyjnych (na razie na etapie rządowym): Sekcja INSO oraz Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych.

aktualnosci