Udział mec. Mateusza Paliana w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law

on

Z dumą informujemy, że mec. Mateusz Palian – radca prawny w naszej Kancelarii wziął aktywny udział w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law, która odbyła się w dniach 7-10 grudnia 2020 r. w Wiedniu.

Mec. Palian był przedstawicielem INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda – organizacji pozarządowej, posiadającej status obserwatora przy UNCITRALu.

aktualnosci