Karol Tatara kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

on

Z dumą informujemy, że mec. Karol Tatara uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W Polsce jest obecnie 1441 doradców restrukturyzacyjnych, spośród których 27 osób posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Umożliwia on powołanie jako syndyka lub nadzorcy sądowego w przypadku dużych przedsiębiorstw lub spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dla uzyskania tytułu, mec. Tatara wykazał, że przeprowadził m.in. jedno z pierwszych w Polsce postępowanie z wykorzystaniem układu w upadłości, jak również 3 postępowania o zatwierdzenie układu, a w tym pionierskie postępowanie z układem likwidacyjnym połączone z wykreśleniem podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS.

aktualnosci