Zatwierdzenie układu w IDM S.A.

on

Udział Kancelarii Tatara w zatwierdzeniu układu w IDM S.A.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 24.09.2019 r. zgromadzenie wierzycieli spółki IDM S.A. w upadłości układowej – posiadającej uprzednio licencję maklerską – przyjęło układ zgodnie z propozycjami układowymi Zarządu Spółki. Za układem opowiedziała się zdecydowana większość (ponad 98%) z głosujących wierzycieli.

Zasługi naszych Prawników

Ponadto, w dniu 17.10.2019 r. Sąd upadłościowy zatwierdził przedmiotowy układ. IDM S.A. w upadłości układowej od samego początku projektu, czyli przygotowania i złożenia w 2014 r. wniosku o ogłoszenie upadłości doradza nasza Kancelaria, a wśród zaangażowanych Prawników należy wymienić mec. Karola Tatarę oraz mec. Mateusza Paliana.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym podmiotom za współpracę przy tym projekcie, a Spółce gratulujemy dzisiejszego sukcesu, oczekując na zatwierdzenie przyjętego układu, a następnie jego wykonanie.

Przeczytaj również, jak wyglądała obrona Członka Zarządu przez Kancelarię Tatara.

aktualnosci