SO w Warszawie zatwierdził układy częściowe w Ruch S.A.

on

Upadłość Ruch S.A.

Z satysfakcją informujemy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie – jako Sąd II instancji zatwierdził układy częściowe zawarte w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruch S.A.

Kancelaria miała przyjemność doradzać w tych postępowaniach, a w tym w szczególności reprezentować Dłużnika oraz sformułować zażalenia na odmowę zatwierdzenia układów częściowych przez Sąd restrukturyzacyjny.

Jest to jedno z nielicznych rozstrzygnięć sądowych, gdzie Sąd Okręgowy merytorycznie odmiennie ocenia zgodność z prawem układów zawieranych przed Sądem restrukturyzacyjnym.

Przeczytaj również o zawarciu układu w PPU spółki z branży finansowej.

aktualnosci