Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

on

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej

Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  uczestniczyła Kancelaria, jednak w tym przypadku specyfika projektu polegała na tym, iż wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został pierwotnie oddalony przez sąd, natomiast na skutek zażalenia sąd II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd upadłościowy. W postępowaniu przed sądem upadłościowym toczącym się na skutek uchylenia postanowienia przez sąd II instancji, wniosek o pre-pack został przez Kancelarię zmodyfikowany w ten sposób, że ostatecznie uzyskał akceptację Syndyka i Sądu upadłościowego, który tym razem zatwierdził pre-pack zgodnie z wnioskiem Kancelarii.

W projekt zaangażowany był mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. 

aktualnosci