Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku -Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym uczestniczyła Kancelaria, jednak w tym przypadku specyfika projektu polegała na tym, iż wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został pierwotnie oddalony przez sąd, natomiast na skutek zażalenia sąd II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd upadłościowy. W postępowaniu przed sądem upadłościowym toczącym się na skutek uchylenia postanowienia przez sąd II instancji,  wniosek o pre-pack został przez Kancelarię zmodyfikowany w ten sposób, że ostatecznie uzyskał akceptację Syndyka i Sądu upadłościowego, który tym razem zatwierdził pre-pack zgodnie z wnioskiem Kancelarii.

W projekt zaangażowany był mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.