Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym z udziałem Kancelarii

on

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 28.12.2017 r. został zawarty układ Klienta Kancelarii z Wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Za przyjęciem układu głosowało ponad 90% Wierzycieli obecnych na głosowaniu lub oddających głos korespondencyjnie, posiadających łącznie około 98% sumy wierzytelności. Specyfiką sprawy było to, że znaczną część Wierzycieli stanowili wierzyciele zagraniczni.

W sprawę ze strony Kancelarii byli zaangażowani Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny.

W aspekcie ekonomicznym, w tym w przygotowaniu propozycji układowych, testu prywatnego wierzyciela i planu restrukturyzacyjnego doradzała kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka – www.kubiczekm.com

aktualnosci