Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

on

W dniu 25.07.2017 r. doszło do zawarcia między Inwestorem FUGO S.A. (spółka należąca do grupy kapitałowej FAMUR) a Syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wartość zawartej umowy sprzedaży to ponad 11 mln złotych i jest to najwyższa wartość przedmiotu pre-packu spośród zatwierdzonych w 2016 r.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zalety

Dzięki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procedurze pre-packu udało się zachować 162 miejsca pracy, a także ciągłość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa.

Jak wskazuje radca prawny Karol Tatara, który doradzał przy tej transakcji, pre-pack jest najbardziej atrakcyjną formą restrukturyzacji spośród obecnie funkcjonujących, a wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W jego ocenie szybka sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w toku przygotowanej likwidacji służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz jest wartością dla gospodarki, stanowiąc dodatkowo instrument nowoczesny i korespondujący z trendami międzynarodowymi. Zdaniem Mec. Tatary, pre-pack jest przyszłością polskich procedur upadłościowych i ma szansę stać się zasadą przy sprzedaży w tego rodzaju postępowaniach.

aktualnosci