Udział Mec. Karola Tatary w debacie eksperckiej nt. przebicia zasłony korporacyjnej

on

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01.06.2017 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w debacie eksperckiej na temat możliwości i zasadności wprowadzenia do polskiego systemu prawa gospodarczego instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (tzw. piercing the corporate veil – PCV) lub wykorzystania innych instrumentów prawnych dla ochrony wierzycieli.

Mec. Tatara w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na funkcjonujące instytucje (w tym prawa upadłościowego), które mogą spełniać rolę podobną jak koncepcja PCV – takie jak np. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy też odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Debata była organizowana przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ.

aktualnosci