Prawo restrukturyzacyjne podpisane przez Prezydenta RP

on

W dniu 09.06.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady 01.01.2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Upadłości, których wejście w życie zaplanowano na 01.02.2018 r.

Z ustawą, oraz przebiegiem prac parlamentarnych nad nią można zapoznać się na stronie: Sejm RP

Informacja o podpisaniu ustawy znajduje się natomiast na stronie: Prezydent RP

aktualnosci