Archiwa tagu: pre-pack

Udział mec. Karola Tatary w Kongresie FinReg

Kongres FinReg 2019 i udział mec. Karola Tatary

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.10.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w panelu nt. obligacji w ramach VI Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019, organizowanego przez Instytut Allerhanda.

Wystąpienie mec. Karola Tatary

W swoim wystąpieniu mec. Tatara skupił się na upadłościowo-restrukturyzacyjnych aspektach związanych z emitowaniem lub inwestowaniem w obligacje, a także poruszył nowe możliwości jakie dają instrumenty Prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, a w tym przygotowaną likwidację (pre-pack).

Przeczytaj również o pomocy Kancelarii Tatara w zatwierdzeniu układu w IDM S.A.

Prezentacja mec. Karol Tatary na INSOL Europe Annual Congress w Kopenhadze

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – wystąpił z prezentacją na temat polskiego spojrzenia na pre-pack w kontekście transferu zakładu pracy.

Mec. Tatara wziął udział w Panelu „Employees Prepacked”, wspólnie z Sophie Jacmain, Evertem Verwey, Nicolas Partouche oraz Davidem Rubin w ramach Dorocznego Kongresu INSOL Europe, w tym roku odbywającego się w Kopenhadze.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa upadłościowego

Prezydent RP w piątek 06.09.2019 r. podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, zakładającą m.in. dalszą liberalizację upadłości konsumenckiej, zmiany w przygotowanej likwidacji, oraz zmiany systemowe, jak chociażby przełożenie ciężaru prowadzenia części spraw upadłościowych na syndyków.

Mec. Karol Tatara brał udział w procesie legislacyjnym dot. przedmiotowej nowelizacji.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 6 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Publikacja z rozdziałem Prawników Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż Prawnicy naszej Kancelarii – Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Łukasz Trela – radca prawny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik są autorami rozdziału: „Pre-pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji – uwagi na gruncie wybranych problemów prawnych przygotowanej likwidacji” w dostępnej już w sprzedaży publikacji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1” (red. R. Adamus, M. Geromin, B, Groele, i Z. Miczek), wydanej nakładem C.H. Beck.

Publikację można nabyć pod linkiem, tam też więcej szczegółów.

Mec. Karol Tatara wziął udział w Komisji Sejmowej

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, w dniu 09.08.2019 r. wziął udział jako Prodziekan KIDR oraz Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA, w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uchwały Senatu proponującej zmiany do nowelizacji Prawa upadłościowego.

Udział mec. Karola Tatary w posiedzeniu podkomisji Sejmowej

Informujemy, że w dniu 04.07.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu nowelizacji prawa upadłościowego – druk sejmowy nr 3480.

Nowelizacja istotnie zmienia przepisy dot. upadłości konsumenckiej, ale również pre-pack i kwestie związane ze sprzedażą przedsiębiorstw w postępowaniach upadłościowych.

Udział Mateusza Kalińskiego w seminarium dot. prawa upadłościowego

W dniach 13.06.2019 r. – 15.06.2019 r. nasz prawnik Mateusz Kaliński, LL.M. wziął udział w międzynarodowym seminarium insolwencyjnym organizowanym przez INSOL Europe oraz AIJA na Majorce, gdzie m.in. wymienił się doświadczeniami na temat funkcjonowania pre-packów w różnych jurysdykcjach, ze szczególnym uwzględnieniem niedawnych wyroków ETS w sprawach Plessers C-509/17 i Smallsteps C-126/16.

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, ze Kancelaria doradzała inwestorowi w kolejnym zatwierdzonym pre-packu, tym razem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Upadłość została ogłoszona w stosunku do spółki z branży informatycznej, a projekt prowadzili Mec. Tadeusz Grzesiak i Mec. Adam Królik pod nadzorem Mec. Karola Tatary.

Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej

Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  uczestniczyła Kancelaria, jednak w tym przypadku specyfika projektu polegała na tym, iż wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został pierwotnie oddalony przez sąd, natomiast na skutek zażalenia sąd II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd upadłościowy. W postępowaniu przed sądem upadłościowym toczącym się na skutek uchylenia postanowienia przez sąd II instancji, wniosek o pre-pack został przez Kancelarię zmodyfikowany w ten sposób, że ostatecznie uzyskał akceptację Syndyka i Sądu upadłościowego, który tym razem zatwierdził pre-pack zgodnie z wnioskiem Kancelarii.

W projekt zaangażowany był mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. 

Wykład mec. Karola Tatary na studiach podyplomowych na WPiA UJ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.03.2019 r. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – przeprowadził wykład na studiach podyplomowych dla Sędziów i Prokuratorów, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ – na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, a niektóre poruszane wątki wywołały żywą dyskusję.

Zawarcie umowy sprzedaży w pre-packu z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że w kolejnym pre-packu w którym Kancelaria doradzała inwestorowi, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Starem Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Z ramienia Kancelarii projekt nadzorował mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika sporządził doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (02.01.2019 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł Upadające firmy stają na nogi dzięki pre-packowi, w którym bardzo szeroko omówiono Raport Fundacji Court Watch dot. funkcjonowania pre-packu, którego jednym ze współautorów był mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Z tekstem w Pulsie Biznesu można zapoznać się na stronie internetowej, natomiast z Raportem m.in. na naszej stronie.

Zachęcamy do lektury!

Zawarcie kolejnej umowy sprzedaży w ramach pre-packu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07.12.2018 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa z branży medycznej, w trybie przepisów o przygotowanej likwidacji – pre-pack.

Wartość transakcji to ok. 0,7 mln złotych. Kancelaria doradzała i reprezentowała w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz o zatwierdzenie warunków sprzedaży dłużnika sprzedającego swoje przedsiębiorstwo oraz inwestora.

W projekt byli zaangażowani Mec. Maciej Knopek, pod nadzorem Mec. Karola Tatary, oraz – jako sporządzający wycenę przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji – doradca restrukturyzacyjny i biegły Marcin Kubiczek (www.kubiczekm.com).

Seminarium biznesowe nt. pre-packu

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za liczny udział w seminarium biznesowym „Pre-pack jako rewolucyjna forma restrukturyzacji i inwestycji w warunkach niewypłacalności”, które odbyło się w piątek 21.09.2018 r. w Krakowie!

Prelegentami byli m.in. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Tomasz Musiał – Prezes Zarządu End Up Restrukturyzacja.

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia:

Zaproszenie na seminarium biznesowe dot. pre-packu

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców na seminarium biznesowe „Pre-pack jako rewolucyjna forma restrukturyzacji i inwestycji w warunkach niewypłacalności”, które odbędzie się 21.09.2018 r. (piątek) w Krakowie, w Hotelu Qubus przy ul. Nadwiślańskiej 6, od godz. 18:00.

Więcej szczegółów znajduje się w ulotce informującej o wydarzeniu, poniżej.

Rejestracja przez stronę www.prepack.evenea.pl

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość oraz zatwierdził warunki sprzedaży (w formule przygotowanej likwidacji – pre-pack) przedsiębiorstwa Klienta naszej Kancelarii – spółki z branży medycznej.

Projekt ze strony Kancelarii nadzoruje mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, natomiast opis i oszacowanie przedsiębiorstwa klienta na potrzeby pre-packu sporządziła kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka.

Projekt zmian w Prawie upadłościowym w konsultacjach publicznych

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt obszernych zmian w Prawie upadłościowym, głównie w zakresie upadłości konsumenckiej: link 

Przy tworzeniu projektu, jako ekspert zewnętrzny, brał udział Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych, przewidziano w nim m.in. wprost, iż instytucja pre-packu będzie dostępna w upadłości konsumenckiej.

Wykład Mec. Karola Tatary na WPiA UW

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wystąpił z gościnnym wykładem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) jako narzędzie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i licznymi pytaniami.

Zawarcie umowy sprzedaży w pierwszym pre-packu w Sądzie w Radomiu

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu w Sądzie Rejonowym w Radomiu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej.

Wartość przedmiotu sprzedaży to ok. 1.100.000 zł, a umowa sprzedaży została już zawarta. W projekcie tym z ramienia Kancelarii uczestniczyli Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Tadeusz Grzesiak oraz Adam Królik, a w zakresie kwestii ekonomicznych wsparcia eksperckiego udzieliła Kancelaria Marcina Kubiczka.

Szkolenie na temat pre-packu z udziałem Mec. Karola Tatary

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara wziął udział w IV edycji szkolenia – Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne.

W dniu 05.04.2018 r. wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem, Mec. Tatara przedstawił wystąpienie „Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]”, które zgromadziło licznych uczestników i cieszyło się zainteresowaniem słuchaczy, przejawiającym się w częstych pytaniach.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.goldensolutions.com.pl/restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-iv-edycja/

Udział Mec. Karola Tatary w szkoleniu nt. pre-packu

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 23.03.2018 r. udział w dyskusji panelowej na temat pre-packu – czyli przygotowanej likwidacji, w ramach szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

W dyskusji, obok Mec. Tatary, wzięli udział: SSR Paweł Stosio – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wojciech Pietruszka – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Marcin Kubiczek – doradca restrukturyzacyjny oraz Dyrektor Jacek Baranek – Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka w Banku ING.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużą frekwencją oraz aktywnym udziałem Słuchaczy.

Udział Mec. Karola Tatary w międzynarodowej konferencji naukowej

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych, która odbyła się w Warszawie w dniach 11-12.12.2017 r.

W czasie Konferencji, Mec. Tatara zaprezentował kluczowe zmiany w upadłości konsumenckiej. Wydarzenie było szeroko komentowane przez media.

Artykuł Prawników Kancelarii w Eurofenix jesień 2017

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika Eurofenix (jesień 2017) – wydawanego przez organizację INSOL Europe – został opublikowany artykuł pt. Pre-Packs in Poland: 18 months on, którego autorami są Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, biegły Marcin Kubiczek – doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik w naszej Kancelarii.

„Pre-Packs in Poland: 18 months on” w kwartalniku Eurofenix

Artykuł w Eurofenix: Pre-Packs in Poland: 18 months on

Z artykułem można będzie zapoznać się na stronie internetowej INSOL Europe.

Więcej na temat naszej oferty przeczytasz: Pre-pack – przygotowana likwidacja lub w dedykowanej podstronie: https://tatara.com.pl/oferta/pre-pack/prezentacja-przygotowana-likwidacja/

Mec. Karol Tatara na szkoleniu dot. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara weźmie udział jako prelegent na Konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne, III edycja, organizowanej przez Golden Solutions w Warszawie w dniach 25-26 października 2017 r.

Mec. Tatara, wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem będą mieli wystąpienie na temat: Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK].

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora. Zachęcamy do udziału!

Artykuł w PB dot. pre-packu z wypowiedzią Mec. Tatary

Z przyjemnością informujemy, że w weekendowym wydaniu (Nr 153/2017) Pulsu Biznesu ukazał się artykuł dot. pre-packu z wypowiedzią Mec. Karola Tatary.

Z artykułem (wersja internetowa) można zapoznać się na stronie internetowej Pulsu Biznesu.

W swojej wypowiedzi Mec. Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – podkreślił korzyści jakie daje pre-pack wszystkim interesariuszom, a w tym wierzycielom.

Zachęcamy do lektury!

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

W dniu 25.07.2017 r. doszło do zawarcia między Inwestorem FUGO S.A. (spółka należąca do grupy kapitałowej FAMUR) a Syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wartość zawartej umowy sprzedaży to ponad 11 mln złotych i jest to najwyższa wartość przedmiotu pre-packu spośród zatwierdzonych w 2016 r.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zalety

Dzięki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procedurze pre-packu udało się zachować 162 miejsca pracy, a także ciągłość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa.

Jak wskazuje radca prawny Karol Tatara, który doradzał przy tej transakcji, pre-pack jest najbardziej atrakcyjną formą restrukturyzacji spośród obecnie funkcjonujących, a wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W jego ocenie szybka sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w toku przygotowanej likwidacji służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz jest wartością dla gospodarki, stanowiąc dodatkowo instrument nowoczesny i korespondujący z trendami międzynarodowymi. Zdaniem Mec. Tatary, pre-pack jest przyszłością polskich procedur upadłościowych i ma szansę stać się zasadą przy sprzedaży w tego rodzaju postępowaniach.

Artykuł prawników Kancelarii w INSOL Europe Inside Story

Z satysfakcją informujemy, że w majowym wydaniu Inside Story – magazynu INSOL Europe ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. na temat pre-packu w Polsce.

Artykuł nosi tytuł Pre-pack – Great opportunity for creditors, debtors and investors in Polish bankruptcy law i można się z nim zapoznać na stronie INSOL Europe: Inside_stories_INSOL_Europe

Prelekcja Mec. Karola Tatary na KongRes 2017

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wygłosił prelekcję na temat „Pre-pack – refleksje po roku stosowania instytucji – wraz z postulatami de lege ferenda” – w czasie IV Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego przez Instytut Allerhanda, który odbył się w Warszawie w dniach 27-28.04.2017 r.

Udział Kancelarii w przygotowaniu Raportu na temat funkcjonowania pre-packu

Kancelaria wzięła udział w przygotowaniu Raportu w ramach Monitoringu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego: Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce.

Raport został zaprezentowany na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie w dniu 25.04.2017 r.

W czasie konferencji prezentującej Raport Mec. Tatara wskazał m.in.: Polska awansowała w rankingu Doing Business Banku Światowego właśnie m.in. z powodu (…) wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji Prawa upadłościowego, oraz – podkreślając zalety pre-packu: Niewypłacalność to jest zjawisko naturalne w gospodarce rynkowej. (…) Celem prawa upadłościowego jest bycie regulatorem gospodarki rynkowej, a najgorsze dla gospodarki są aktywa niepracujące, (…) puste, zdewastowane nieruchomości, upadły deweloper, „dziura w ziemi” i zrozpaczeni nabywcy, fabryki, które nie produkują. (…) Dzięki pre-packowi można nabyć przedsiębiorstwo, póki ono jeszcze funkcjonuje. Czas ma tutaj kluczową rolę. [źródło: http://finanse.wp.pl/martykul.html?wid=18758425&kat=1034079]

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: Raport_pre_pack_monitoring_Sadow – został on przygotowany przez Fundację Court Watch Polska, we współpracy z Instytutem Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz Kancelarią Marcin Kubiczek.

Udział Mec. Karola Tatary w spotkaniu Non-performing loans in CEE Region – recent developments

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 22.03.2017 r. udział w panelu eksperckim w czasie spotkania Non-performing loans in CEE Region – recent developments, organizowanego w Warszawie przez Kancelarię K&L Gates we współpracy z EMSA Capital i Stowarzyszeniem Praktyków Restrukturyzacji.

Tematyką wystąpienia Mec. Tatary była kwestia zmian w polskim prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym i ich ocena pod kątem zwłaszcza efektywności oraz zmiany podejścia przedsiębiorców do restrukturyzacji.

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. syndyk upadłej spółki będącej klientem Kancelarii zawarł z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formule przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Co istotne, w tej sprawie wydanie funkcjonującego przedsiębiorstwa nabywcy – inwestorowi – zostało dokonane niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, a zatem została zachowana ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które było przedmiotem pre-packu. Od ogłoszenia upadłości do dnia zawarcia umowy upłynęło zaledwie 2 miesiące.

W negocjacjach umowy sprzedaży oraz na wcześniejszych etapach postępowania, Dłużnikowi – dużemu przedsiębiorstwu z branży okołogórniczej doradzał Zespół Kancelarii pod kierownictwem mec. Karola Tatary i mec. Mateusza Paliana.

Pierwszy pre-pack połączony z wydaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywcy

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia  11 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach ogłosił upadłość w trybie przygotowanej likwidacji i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika z branży energetycznej.

W dniu ogłoszenia upadłości inwestor dzięki opracowanej przez Kancelarię koncepcji przejął wprost od upadłego przy udziale syndyka zarządzanie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w oparciu o art. 56f ustawy – Prawo upadłościowe.

Dzięki koncepcji opracowanej przez Kancelarię zainteresowany inwestor miał możliwość współpracy przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dłużnika już od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego przejęcia do zarządzania z dniem ogłoszenia upadłości, dzięki czemu przy zaangażowaniu doświadczonej kadry menadżerskiej udało się w tym krytycznym momencie utrzymać przejmowany zakład w ruchu oraz przygotować je do inwestycji prorozwojowych.

Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w Polsce.

Wyceny nabywanych w pre-packu aktywów na potrzeby przygotowanej likwidacji przygotowała kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

Artykuł naukowy Prawników naszej Kancelarii- przejęcie umów

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze pisma Doradca Restrukturyzacyjny (nr 6 [4/2016]) ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary, Mec. Łukasza Treli i Mateusza Kalińskiego, LL.M. pt.: „Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)”

Artykuł dotyczy istotnego praktycznie zagadnienia dopuszczalności przejęcia praw i obowiązków z umów związanych z przedsiębiorstwem, będącym przedmiotem sprzedaży.

Autorzy stawiają tezę, że takie przejęcie jest dopuszczalne, zwłaszcza w przypadku sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) i w sytuacji, w której głównym składnikiem przedsiębiorstwa są rozmaite stosunki zobowiązaniowe, bardziej niż prawo własności.

Zachęcamy do lektury!

Pierwsza decyzja Sądu Okręgowego w sprawie zatwierdzenia pre-packu z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy o kolejnym prawomocnie zakończonym postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. pre-pack) w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika, w którym brała udział nasza Kancelaria.

W postępowaniu tym na postanowienie Sądu upadłościowego w Krakowie zatwierdzające warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika zażalenie złożył jeden z wierzycieli. W dniu 02.12.2016 r. Sąd odwoławczy – Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie oddalił to zażalenie, co otworzyło inwestorowi drogę do zawarcia z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwsze w Polsce postanowienie Sądu Okręgowego wydane na skutek zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży, w którym Sąd II instancji podtrzymał decyzję o zatwierdzeniu pre-packu.

W postępowaniu przed Sądem upadłościowym jak i przed Sądem odwoławczym dłużnika reprezentowała nasza Kancelaria, której ścisłą specjalizacją są właśnie postępowania o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości.

Kolejny pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, ze postanowieniem z dnia 02.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części dużego przedsiębiorstwa z branży górniczej. Dłużnikowi w przygotowywaniu wniosku oraz na etapie sądowym doradzała nasza Kancelaria.

Wartość transakcji to ok. 11 mln złotych.

Ścisłą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo w procedurze przygotowanej likwidacji (tzw. Pre-pack), w której Sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości zatwierdza warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Mec. Karol Tatara wziął udział w VII Konferencji Interim Management

Informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w VII Konferencji Interim Management, która odbyła się 01.12.2016 r. w Warszawie.

W czasie Konferencji, Mec. Tatara wygłosił (wspólnie z S. Witkowskim i M. Kubiczkiem ze spółki ALERION Sp. z o.o.) prezentację pt. „Współpraca Interim Managerów i doradców restrukturyzacyjnych – klucz do skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstw”, w której zwrócił uwagę uczestników Konferencji m.in. na pre-pack jako formę efektywnej restrukturyzacji.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) – rewolucyjna forma restrukturyzacji

Obowiązująca od 01.01.2016 r. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, oprócz wprowadzenia czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w kryzysie, wprowadziła również istotne zmiany w Prawie upadłościowym.

Jedną z najistotniejszych takich zmian jest wprowadzenie nowego postępowania jakim jest pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Przygotowana likwidacja polega na tym, że wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP).

Wniosek może być też złożony po wpłynięciu samego wniosku o ogłoszenie upadłości, np. jako reakcja na złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela. We wniosku należy wskazać co najmniej proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą gotów jest on nabyć składniki majątkowe upadłego.

Do wniosku musi zostać również dołączona wycena tego majątku sporządzona przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Sąd wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, czyli przynajmniej osobę nabywcy oraz zaproponowaną cenę sprzedaży. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby do wniosku dołączać również projekt umowy, który może zatwierdzić Sąd.

Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni zawierana jest umowa nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę, którego zatwierdził Sąd.

Pre-pack: przygotowana likwidacja i jego korzyści

Przygotowana likwidacja jest w ocenie Kancelarii bardzo atrakcyjną formą restrukturyzacji, gdyż prowadzi do bardzo szybkiego i bezpiecznego wejścia do upadającej spółki inwestora, który nabywa przedsiębiorstwo upadłego bez obciążeń (tj. ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej).

Prepack jest zatem korzystny dla inwestora, a także dla dłużnika (zachowanie przedsiębiorstwa) i jego wierzycieli, którzy co do zasady zostaną zaspokojeni szybciej i w wyższym stopniu niż w przypadku tradycyjnej upadłości likwidacyjnej.

Kancelaria ma już doświadczenie w sporządzaniu wniosków o przygotowaną likwidację, m.in. z sukcesem doradzała w pierwszym tego rodzaju postępowaniu w Polsce, zakończonym już prawomocnym postanowieniem Sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa i podpisaniem umowy jego sprzedaży z inwestorem.

Ponadto radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara podzielił się swoimi pierwszymi praktycznymi spostrzeżeniami na temat pre-packu na Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego 2016, organizowanym przez Instytut Allerhanda w Warszawie w dniach 16-17.06.2016 r., oraz w artykule „Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji”, opublikowanym wspólnie z biegłym Marcinem Kubiczkiem w piśmie „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 4 06.2016.

W przypadku Państwa zainteresowania tą procedurą sprzedaży składników majątkowych upadłego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią oraz do zapoznania się ze szczegółami: Pre-pack – przygotowana likwidacja