Zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia OC Kancelarii

on

Kancelaria informuje, że zawarła dodatkową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która znacznie zwiększyła sumę gwarancyjną ubezpieczenia, którym Kancelaria była dotychczas objęta.

Dodatkowym ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy prawnicy Kancelarii posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

Umowa ta została zawarta w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu prawnego naszym Klientom.

aktualnosci