Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość oraz zatwierdził warunki sprzedaży (w formule przygotowanej likwidacji – pre-pack) przedsiębiorstwa Klienta naszej Kancelarii – spółki z branży medycznej.

Projekt ze strony Kancelarii nadzoruje mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, natomiast opis i oszacowanie przedsiębiorstwa klienta na potrzeby pre-packu sporządziła kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka.

aktualnosci