Zatwierdzenie układu w UPR z udziałem Kancelarii

on

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.03.2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ zawarty w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika – przedsiębiorcy z branży drobiarskiej.

Specyfiką projektu było wykorzystanie instytucji układu likwidacyjnego, który może być alternatywą dla tradycyjnej upadłości, korzystną zarówno dla dłużnika jak i wierzycieli, w tym finansujących.

Wykorzystanie instytucji układu likwidacyjnego pozwala na wprowadzenie bardziej elastycznej procedury likwidacji majątku dłużnika niż w postępowaniu upadłościowym, co przekłada się na zwiększenie szybkości oraz zmniejszenie kosztów samej likwidacji. W konsekwencji skutkuje wyższym i szybszym zaspokojeniem wierzycieli. Z kolei korzyścią dla dłużnika, może być szybsze umorzenie niespłaconych wierzytelności (z pominięciem zasad wynikających z prawa upadłościowego), co pozwala na nowy start.    

Z ramienia Kancelarii, w projekt zaangażowani byli radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Tadeusz Grzesiak oraz aplikant adwokacki Sandra Bartkowska-Michalska.

Funkcję nadzorcy układu pełniła natomiast spółka restrukturyzacyjna Alerion sp. z o.o., z ramienia której w projekt zaangażowany był Wiceprezes Zarządu – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek.

aktualnosci