Zatwierdzenie układu likwidacyjnego Klienta Kancelarii

on

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził niedawno układ likwidacyjny Klienta Kancelarii.

Ciekawostką w sprawie było zaproponowanie układu likwidacyjnego przewidującego sprzedaż wycenionych wcześniej należności w drodze konkursu ofert na etapie wykonywania układu i proporcjonalną spłatę wszystkich wierzycieli w zależności od wysokości uzyskanej ceny sprzedaży.

W projekt byli zaangażowani mec. Angelika Kaczmarek oraz mec. Maciej Knopek, a funkcję nadzorcy układu pełniła Alerion sp. z o.o.

aktualnosci