Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla Dziennika Gazety Prawnej – legitymacja prokuratorów do postępowań zakazowych

on

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (23.06.2016 r.) wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł z komentarzem radcy prawnego Karola Tatary na temat legitymacji prokuratorów do wszczynania postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem Mec. Karola Tatary, należy podchodzić z ostrożnością do kwestii legitymacji prokuratorów i możliwości wszczynania postępowań zakazowych, gdyż to wierzyciele i syndycy są głównymi zainteresowanymi takich postępowań, a nie ma problemów, aby to na przykład prokuratorzy informowali syndyków czy Radę Wierzycieli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu upadłych.

Z artykułem z wypowiedzią Mec. Tatary można zapoznać się poniżej:

160623_DGP_art

aktualnosci