Upadłość spółki za granicą pozbawia pieniędzy w Polsce – artykuł z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

on

– Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy leży w gestii wyłącznie polskiego ustawodawcy i nie sprzeciwiają się temu przepisy UE. Unijne rozporządzenie regulujące kwestie upadłości transgranicznej nie odnosi się bowiem do kwestii ochrony takich roszczeń – podkreśla Karol Tatara.

Pełny tekst artykułu zamieszczonego w Dzienniku Gazeta Prawna można znaleźć poniżej.

dgp-2-9-2013

aktualnosci