Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

on

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość konsumencką Klienta Kancelarii – byłego przedsiębiorcy, który w czasie gdy był przedsiębiorcą nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, tj. naruszył obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Sąd, podzielając argumentację przedstawioną przez Kancelarię we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, przyjął korzystną dla byłych przedsiębiorców systemową wykładnię art. 4914 ust. 2 pkt 3 Prawa upadłościowego, co umożliwiło ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomimo niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorcy.

Sprawa ma charakter przełomowy oraz daje nowe szanse dla licznych przedsiębiorców oraz członków zarządów spółek kapitałowych, którzy nie zgłosili w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (przypomnijmy -termin ten wynosił przed 01.01.2016 r. tylko 14 dni), a obecnie ich sytuacja skłania do zastosowania instytucji upadłości konsumenckiej.

 

aktualnosci