Sejm przyjął ustawę – Prawo restrukturyzacyjne

on

Na posiedzeniu w dniu 09.04.2015 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.

Nad ustawą będzie teraz pracował Senat. W sposób znaczny zmienia ona również prawo upadłościowe, m.in. poprzez usunięcie postępowania naprawczego i przepisów dot. upadłości układowej, zamiast których wprowadzone zostaną 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne.

aktualnosci