Restrukturyzacja działa także w czasie COVID-19

on

Restrukturyzacja w czasie pandemii COVID-19

Mimo trwającej pandemii COVID-19, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu IDM S.A.

Cieszymy się, że także w tych trudnych tygodniach możliwym jest realizowanie działań restrukturyzacyjnych w interesie Klienta i jego wierzycieli.

Przeczytaj również nasz poradnik dla przedsiębiorców dotyczący ogłoszenia upadłości firmy w czasie epidemii.

aktualnosci