Prezydent podpisał nowelizację Prawa upadłościowego

on

Nowelizacja Prawa upadłościowego 2019

Prezydent RP w piątek 06.09.2019 r. podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, zakładającą m.in. dalszą liberalizację upadłości konsumenckiej, zmiany w przygotowanej likwidacji oraz zmiany systemowe, jak chociażby przełożenie ciężaru prowadzenia części spraw upadłościowych na syndyków.

Mec. Karol Tatara brał udział w procesie legislacyjnym dot. przedmiotowej nowelizacji.

Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 6 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj również o układach częściowych w Ruch S.A.

aktualnosci