Prawomocne stwierdzenie wykonania układu BADURA S.A.

on

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prawomocnie stwierdził wykonanie układu w sprawie BADURA S.A., gdzie zarządcą, a następnie nadzorcą wykonania układu była spółka Alerion sp. z o.o.

Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z o.o.  oraz wspólnik Tatara i Wspólnicy sp.k.

Było to jedno z niewielu jak dotąd postępowań sanacyjnych, które zakończyło się nie tylko zawarciem i zatwierdzeniem, ale również wykonaniem układu przez dłużnika.

W trakcie postępowania sanacyjnego zasadniczym środkiem restrukturyzacyjnym były dokonywane przez zarządcę – Alerion sp. z o.o. odstąpienia od  nierentownych umów najmu lokali w galeriach handlowych, które umożliwiły dłużnikowi odzyskanie rentowności. Warty zauważania jest również fakt, że dłużnik wykonał układ przed terminem wskazanym w propozycjach układowych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu, spółka BADURA S.A. skutecznie przeprowadziła restrukturyzację i odzyskała zdolność do konkurowania na rynku, przy zachowaniu przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy.

aktualnosci