Pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu w PZU 2.0

on

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 02.05.2022 r. zatwierdził układ spółki z branży dystrybucji i produkcji żywności. Funkcję nadzorcy układu w tym postępowaniu pełniła spółka Alerion sp. z o.o., której członkami Zarządu są radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek oraz radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Anna Czarnota. Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia ukazało się na Tablicy obwieszczeń w Portalu Publicznym KRZ w dniu 29.05.2022 r., sygn. akt RA1R/GRz/2/2022.

Według naszej najlepszej wiedzy, jest to pierwsze w Polsce postanowienie o zatwierdzeniu układu, które zostało wydane w nowym postępowaniu o zatwierdzeniu układu. Warto także zaznaczyć, że w ramach tego postępowania mieliśmy okazję dokonać pierwszego w Polsce obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu na Tablicy obwieszczeń w Portalu Publicznym KRZ, w którym funkcję nadzorcy układu pełniła spółka prawa handlowego.

Specyfiką postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, iż było ono w pełni procedowane na łamach systemu KRZ. Powyższe pozwoliło zespołowi Alerion sp. z o.o. oraz prawnikom Kancelarii prawnej Tatara i Wspólnicy sp.k. zdobyć nieocenione know-how z zakresu funkcjonowania tego systemu.

Projekt nadzorował mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Wiceprezes Zarządu Alerion sp. z o.o. oraz wspólnik Tatara i Wspólnicy sp.k. Projekt operacyjnie prowadziła aplikantka radcowska Angelika Kaczmarek.

aktualnosci