Aktualności

Zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia OC Kancelarii

  

Kancelaria informuje, że zawarła dodatkową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która znacznie zwiększyła sumę gwarancyjną ubezpieczenia, którym Kancelaria była dotychczas objęta. Dodatkowym ubezpieczeniem objęci zostali wszyscy prawnicy Kancelarii posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Umowa ta została zawarta w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i komfortu prawnego naszym Klientom.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach akcyjnych od 01.01.2016 roku – nowe zasady

  

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce akcyjnej po 1.01.2016 Po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego (czyli od 01.01.2016 r.) zmianie uległy również zasady odpowiedzialności członków zarządu ich osobistym majątkiem, związane ze sprawowaniem przez nich funkcji w zarządzie spółki. Powyższe dotyczy również członków zarządów spółek akcyjnych, nawet mimo tego, że w przepisach ksh dot. spółki akcyjnej nie […]

Katalog Praw Przedsiębiorców – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe od 2016

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria opracowała dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 6. numer pisma Katalog Praw Przedsiębiorców – zeszyt poświęcony prawu restrukturyzacyjnemu i prawu upadłościowemu po 01.01.2016 r. Opracowana przez Kancelarię materia obejmuje 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, zmianę definicji niewypłacalności i terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,, nowości w postępowaniu oddłużeniowym indywidualnych przedsiębiorców, nowe […]

Mec. Tatara wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

  

Uprzejmie informujemy, że Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – poprowadzi dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wykład na temat prawnych aspektów upadłości przedsiębiorstw. Wykład odbędzie się w dniu 01.06.2016 r. o godz. 9.30.

Awans Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej 2016

  

18 kwietnia 2016r. w Operze Narodowej w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016. Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy w tym roku zajęła 1 miejsce pod kątem kancelarii rekomendowanych w zakresie: Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze – zaraz za liderem: Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy. Jest to duże wyróżnienie i istotny […]

Reprezentacja Kancelarii w Półmaratonie

  

Prawnicy Warszawskiej Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy wzięli udział w warszawskim półmaratonie. Poniżej krótka fotorelacja.

Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna

  

Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych Obowiązująca od 1 stycznia br. nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, których zasadniczym celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. W ramach układu może dojść do modyfikacji treści stosunków prawnych łączących dłużnika z jego wierzycielami, w tym wierzycielami publicznoprawnymi. W związku z tym, w ustawie […]

Artykuł Prawników naszej Kancelarii w magazynie Doradca Restrukturyzacyjny

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma Doradca Restrukturyzacyjny (nr 01[3] 2016 – link) ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary i Mateusza Kalińskiego na temat głosowania grupami na Zgromadzeniu Wierzycieli. Artykuł porównuje wybrane praktyczne problemy prawne związane z głosowaniem grupami na Zgromadzeniu Wierzycieli pod rządami Prawa upadłościowego w brzmieniu przed […]

Adw. Grzegorz Zaborowski doradcą restrukturyzacyjnym

  

Uprzejmie informujemy, że adw. Grzegorz Zaborowski – współpracownik naszej Kancelarii – został doradcą restrukturyzacyjnym. Uzyskany tytuł uprawnia do pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz syndyka w postępowaniach upadłościowych. Grzegorzowi serdecznie gratulujemy uzyskanego tytułu oraz życzymy dalszych sukcesów!

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki od 01.01.2016 r.

  

Z dniem 01.01.2016 r. znowelizowane zostały przepisy (Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Ordynacja podatkowa) regulujące zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania zarządzanych spółek w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości w stosownym terminie. Zmiany w ustawie – odpowiedzialność prokurenta za zaległości podatkowe Wprowadzone zmiany wywołały falę komentarzy wskazujących, iż od 01.01.2016 r. odpowiedzialność za […]