Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Klienta Kancelarii

on

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.09.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Klienta Kancelarii – dużej spółki publicznej z branży kolportażu prasy.

Tym samym, Sąd przychylił się do wniosku sporządzonego przez Kancelarię, uwzględniającego układ częściowy z największą grupą wierzycieli, a w sprawie interesująca była okoliczność, iż wobec tego samego dłużnika zostały zgłoszone również wnioski o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W projekt zaangażowani są m.in. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Adam Królik – radca prawny.

aktualnosci