Mec. Tatara udzielił wywiadu Dziennikowi Gazecie Prawnej – wydanie z 25.06.2020 r.

on

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wywiadem: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1484435,uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-karol-tatara.html  

W rozmowie z red. Patrykiem Słowikiem mec. Karol Tatara zaakcentował, iż uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. W sytuacji praktycznej niewydolności sądów upadłościowo-restrukturyzacyjnych celowe jest szukanie rozwiązań pozasądowych i w tym zakresie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest bardzo dużym krokiem naprzód, z którego wprowadzenia należy się cieszyć. Uproszczone postępowanie jest ponadto szybkie i daje dłużnikowi szereg instrumentów ułatwiających mu przeprowadzenie restrukturyzacji, z poszanowaniem praw wierzycieli. Z kolei z punktu widzenia wierzycielskiego, to nikt inny jak właśnie wierzyciele będą podejmować ostateczne decyzje, poprzez głosowanie w przedmiocie układu. Układ ten zatwierdza następnie sąd, co przesądza o tym, że ryzyko manipulowania postępowaniem, czy też wykorzystywaniem go niezgodnie z przeznaczeniem jest zminimalizowane.
aktualnosci