Mec. Karol Tatara ustanowiony kuratorem dla obligatariuszy

on

Uprzejmie informujemy, że radca prawny Karol Tatara został ustanowiony kuratorem do reprezentowania praw obligatariuszy w jednym z pierwszych w Polsce postępowań sanacyjnych.

Rolą kuratora jest reprezentowanie praw obligatariuszy, a w tym zwłaszcza kontrola prawidłowości przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia interesów obligatariuszy. Kurator ma prawo do uzyskiwania informacji od dłużnika, nadzorcy sądowego lub zarządcy oraz do wglądu w księgi i dokumenty dłużnika.

 

aktualnosci