Mec. Karol Tatara udzielił Dziennikowi Gazecie Prawnej komentarza dot. upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

on

Mec. Karol Tatara udzielił Dziennikowi Gazecie Prawnej komentarza dot. upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

Jak twierdzi Karol Tatara z Kancelarii Prawa Gospodarczego i Upadłościowego Karol Tatara i Współpracownicy oba podejścia mogą być racjonalne.

– Z punktu widzenia wierzyciela złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być dobrym środkiem nacisku na dłużnika – mówi prawnik.

Jest też korzystne finansowo: wierzyciel zamiast uiszczać opłatę stosunkową w wysokości 5 proc. wartości sporu, płaci tylko 1000 zł opłaty stałej. A, jak wyjaśnia mec. Tatara, widmo upadłości działa na wyobraźnię dłużnika i mobilizuje do płatności.

– Z drugiej strony często zdarza się, iż dłużnik bezpodstawnie kwestionuje roszczenia wierzyciela tylko i wyłącznie z powodu braku możliwości zapłaty.

Zarzucenie sporności roszczenia byłoby wtedy prostą metodą na uniemożliwienie wierzycielom składania wniosków o ogłoszenie upadłości – podkreśla Karol Tatara.

Pełny artykuł z wypowiedzią Mec. Tatary znajdą Państwo poniżej.

upadlosc-spoldzielni

aktualnosci