Katalog Praw Przedsiębiorców – prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe od 2016

on

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria opracowała dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 6. numer pisma Katalog Praw Przedsiębiorców – zeszyt poświęcony prawu restrukturyzacyjnemu i prawu upadłościowemu po 01.01.2016 r.

Opracowana przez Kancelarię materia obejmuje 4 nowe postępowania restrukturyzacyjne, zmianę definicji niewypłacalności i terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,, nowości w postępowaniu oddłużeniowym indywidualnych przedsiębiorców, nowe zasady odpowiedzialności członków zarządów, a także kwestię uprawnienia i obowiązku prokurenta do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mocodawcy oraz zagadnienie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Zeszyt zawiera także diagram możliwych decyzji przedsiębiorców w kryzysie oraz przykładowy wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe).

Zeszyt można pobrać pod linkiem Katalog Praw Przedsiębiorców – zeszyt 6.

aktualnosci