Kancelaria skutecznie broni interesu wierzyciela

on

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria skutecznie broniła interesów wierzyciela w postępowaniu w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na zlecenie Klienta, będącego jednym z głównych wierzycieli nierzetelnego dłużnika, który wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego wyłącznie w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami, Kancelaria przygotowała strategię działania wraz z właściwą argumentacją prawną, która została wzięta pod uwagę przez ustanowionego w sprawie Tymczasowego Nadzorcę Sądowego oraz Sąd restrukturyzacyjny.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego nierzetelnego dłużnika został oddalony, co umożliwi Klientowi podjęcie dalszych działań windykacyjnych.

aktualnosci