Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu

on

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym w Polsce postępowaniu upadłościowym z wykorzystaniem nowego instrumentu prawnego jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack).

Przygotowana likwidacja polega na zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. Pozwala to na zachowanie przedsiębiorstwa upadłego i jego szybką sprzedaż, zanim znacznie straci na wartości.

Ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nastąpiło postanowieniem z dnia 27.04.2016 r., które jest już prawomocne.

Wedle najlepszej wiedzy Kancelarii, jest to pierwsze tego rodzaju postanowienie w Polsce.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) została wprowadzona ustawą – Prawo restrukturyzacyjne i jest znakomitym instrumentem restrukturyzacji zarówno dla uczestników postępowania, jak i inwestorów.

aktualnosci