Glosa prawników kancelarii w MPB nr 10/2022

on

Prawnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara, Tomasz Martiszek oraz Mateusz Kaliński, LL.M. opublikowali w Monitorze Prawa Bankowego glosę (krytyczną) do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2019 r., sygn. akt III PZ 15/19.

Autorzy stawiają tezę, iż nieprawidłowe jest stanowisko Sądu Najwyższego, jakoby zarząd przymusowy z art. 292a par. 1 KPK istniał obok zwykłego zarządu przedsiębiorstwa a zarządca miałby być nieuprawniony do reprezentowania pracodawcy w sporze ze zwolnionym pracownikiem.

Z glosą można zapoznać się pod linkiem.

aktualnosci