Doradztwo Kancelarii w jednym z pierwszych „równoległych” PPU

on

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała RUCH S.A. w restrukturyzacji w przygotowaniu wniosku o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego, z układem częściowym, który zaowocował niedawno otwartym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych kolejnym PPU dla RUCH.

Nadzorcą Sądowym została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Równoległe przyspieszone postępowanie układowe – nowość w polskich sądach.

Według najlepszej wiedzy Kancelarii, jest to jedno z pierwszych postępowań, w którym w krótkim czasie w stosunku do tego samego dłużnika, otwarto dwa „równoległepostępowania restrukturyzacyjne z układami częściowymi obejmującymi dwie grupy wierzycieli.

aktualnosci