Artykuł w czasopiśmie Krajowej Izby Syndyków – Doradca Restrukturyzacyjny

on

Interpretacja przesłanki zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku byłych przedsiębiorców lub menedżerów starających się o upadłość konsumencką.

Uprzejmie informujemy, że w numerze 01[1] 09.2015 Czasopisma Krajowej Izby Syndyków przy współpracy z Instytutem Allerhanda – Doradca Restrukturyzacyjny – ukazał się artykuł Mec. Karola Tatary oraz Mateusza Kalińskiego – prawników naszej Kancelarii. W artykule znajdziecie Państwo interpretację przesłanki zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku starania się byłych przedsiębiorców lub menedżerów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Interpretacja przesłanki zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości okiem autorów

Autorzy stoją na stanowisku, że w przypadku menedżerów przesłanka zgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości powinna być interpretowana zawężająco, poprzez odniesienie do dłużnika w sensie materialnoprawnym, wykluczając badanie zachowania menedżerów w odniesieniu do reprezentowanych podmiotów. Natomiast w przypadku byłych przedsiębiorców względy słuszności wskazują na konieczność łagodniejszego traktowania takich wnioskodawców, uwzględniając przyczyny i skutki zaniechania zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz cel oddłużeniowy postępowania.

Postulaty zawarte w artykule 

Autorzy postulują ujednolicenie przesłanki negatywnej dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej z przesłanką negatywną oddłużenia dla przedsiębiorców w brzmieniu znowelizowanego ustawą – Prawo restrukturyzacyjne przepisu art. 369 puin, co pozwoli na bardziej indywidualne podejście Sądów, skoncentrowane na okolicznościach danego przypadku.

Zachęcamy do lektury.

aktualnosci