Artykuł mec. Łukasza Treli w Rzeczpospolitej

on

Mec. Łukasz Trela opublikował na łamach Rzeczpospolitej artykuł dot. podwójnej odpowiedzialności członków SKOK, w kontekście niedawnej uchwały SN z dnia 12.12.2019 r., sygn. III CZP 42/19: SN: podwyższenie odpowiedzialności członka zarządu nie zawsze jest oczywiste.

Tytuł i lead pochodzą od Redakcji Rzeczpospolitej.

aktualnosci