Adw. Grzegorz Zaborowski doradcą restrukturyzacyjnym

on

Uprzejmie informujemy, że adw. Grzegorz Zaborowski – współpracownik naszej Kancelarii – został doradcą restrukturyzacyjnym.

Uzyskany tytuł uprawnia do pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Grzegorzowi serdecznie gratulujemy uzyskanego tytułu oraz życzymy dalszych sukcesów!

aktualnosci