Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W Kancelarii zajmuje się postępowaniami cywilnymi, reprezentuje również klientów Kancelarii w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie kontraktów gospodarczych, prawie zamówień publicznych, postępowaniach karnych gospodarczych i skarbowych.

Włada językiem angielskim.

Tomasz Martiszek

Adwokat