Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie (studia podyplomowe: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa). Ukończył Szkołę Prawa Ukraińskiego UJ. W latach 2013 – 2016 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zdobywał pracując na stanowisku asystenta sędziego w wydziale cywilnym oraz wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i naprawczych. W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Włada językiem rosyjskim.

Tadeusz Grzesiak

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1377)